Naturkommunen

Natur Kommunen

Som en del af kommunens naturpolitik motiveres og inspireres borgere og kommunale medarbejdere til at gøre noget selv for at skabelevesteder for vilde insekter og vilde dyr


Nedestående link fortæller mere om dette og om konkurrencen mellem 44 landsbyer i Hjørring Kommune