Mosbjerg og Tolne Kirker

Mosbjerg

Tolne

Et aktivt nærområde

Mosbjerg kirke

Tolne Kirke

For yderligere information

se kirkernes 

hjemmeside

på nedestående link

Mosbjerg og Tolne Kirker indgår nu i et større Pastorat, hvor også Lendum - Hørmsted og Ugilt Kirker er.

Præst ved alle 5 Kirker er
Lise Munk Petersen

98 93 03 33 Mail. lmpe@km.dk

Tolne Præstegaard

Eva Aarestrup Christophersen

91 17 33 39 Mail. eac@km.dk

Lendum Præstegaard